14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1698 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Oplysninger om indkomst, der indgår i indkomstkravet i § 4, indhentes følgende steder:

  • 1) A-indkomst indhentes fra indkomstregisteret i optjeningsperioden, jf. § 21.

  • 2) B-indkomst indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelse i optjeningsperioden, jf. dog stk. 2.

  • 3) Overskud fra selvstændig virksomhed indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse, indhentes fra selskabets afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden.

  • 4) A-indkomst udbetalt til en ejer af et selskab, hvor pågældende har afgørende indflydelse, indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden.

•••

Stk. 2 For et medlem, der har B-indkomst, jf. stk. 1, nr. 2, i et eller flere indkomstår, der ikke indgår i de afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden, skal B-indkomsten indhentes fra indkomstregisteret. B-indkomst i pkt. 1, der ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, dokumenters via lønoplysninger eller lignende fra medlemmet.

•••
profile photo
Profilside