Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 34

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 610 af 10. juni 2024

§ 34

Sprogkravet efter § 30 eller tilknytningskravet efter § 31 finder anvendelse på medlemmer, der bliver indplaceret i en dagpengeperiode den 1. maj 2023 eller senere.