Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 28

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 610 af 10. juni 2024

§ 28

Kan en del af en tidligere gennemført uddannelse meritoverføres til en ny uddannelse, jf. stk. 2, er anvendelse af § 26 betinget af, at den samlede uddannelse har en normeret varighed på mindst 18 måneder. Meritoverførsel efter stk. 2 medregnes endvidere til opgørelsen af uddannelsens faktiske varighed. Uddannelsen kan uanset § 26, stk. 6, tidligst anses for afsluttet, når den samlede uddannelse har haft en faktisk varighed på 18 måneder.

Stk. 2 Meritoverførsel kan indgå, hvis

  • 1) der er tale om meritoverført uddannelse, herunder praktik, der er indgået i en tidligere uddannelse, og

  • 2) den meritoverførte del af en uddannelse er gennemført inden for de seneste 3 år.

Stk. 3 En uddannelse eller en del af en uddannelse kan kun én gang indgå i opgørelsen af beskæftigelseskravet, jf. § 26.