Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 610 af 10. juni 2024

§ 27

En erhvervsmæssig uddannelse er omfattet af § 26, hvis uddannelsen berettiger til støtte inden for klippekortet efter lov om Statens Uddannelsesstøtte eller er omfattet af lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i ganske særlige tilfælde godkende, at andre erhvervsmæssige uddannelser end de, der er omfattet af stk. 1, kan give dagpengeret, hvis de kan sidestilles med uddannelserne efter stk. 1.