14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1698 af 19. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Indkomstkravet: Er det krav til omfanget af indkomst, der skal være opfyldt for at få ret til dagpenge, jf. lovens § 53, stk. 2.

  • 2) Indkomstloftet: Det højeste beløb, et medlem kan medregne til indkomstkravet pr. måned.

  • 3) Beskæftigelseskravet: Er det krav til antallet af løntimer, der skal være opfyldt for at genoptjene retten til dagpenge, jf. lovens § 53, stk. 8.

  • 4) Optjeningsperioden: Er de kalendermåneder, inden for hvilke indkomst- og beskæftigelseskravet skal være opfyldt.

  • 5) Indberetningstidspunktet: Er det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren indberetter oplysning til indkomstregisteret efter § 4 i lov om et indkomstregister.

  • 6) Indberetningsperiode: Den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører, jf. § 4 i lov om et indkomstregister.

  • 7) Årsopgørelse: Den skattemæssige opgørelse af indkomst og fradrag i et indkomstår.

  • 8) Indkomstår: Det kalenderår, der går forud for årsopgørelsen. Selvstændige kan dog anvende et andet indkomstår end kalenderåret. I disse tilfælde forstås der ved indkomstår det år, som den skattemæssige opgørelse af indkomst og fradrag vedrører, det vil sige virksomhedens regnskabsår.

•••
profile photo
Profilside