Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998

§ 9

Fra tidspunktet for overgang til individuel afregning af driftsbidraget, jf. § 5, stk. 3, bortfalder ejendommens ejers hæftelse for betaling af den enkelte enheds driftsbidrag, jf. dog § 9, stk. 2-3.

Stk. 2 Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er.

Stk. 3 Ejendommens ejer hæfter for fællesforbrug, samt eventuelt spild fra jordledning og andre installationer før brugerens vandmåler.