14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Betaler brugeren ikke driftsbidrag inden for den fastsatte frist, kan det almene vandforsyningsanlæg lukke for vandtilførslen til enheden. Senest når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen og eventuel depositumbetaling, jf. stk. 2, tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v., er betalt, skal genåbning finde sted.

•••

Stk. 2 Ved gentagen misligholdelse af brugerens forpligtigelse til at betale driftsbidrag, herunder forskudsbetaling eller a conto betaling, kan det almene vandforsyningsanlæg kræve betaling af depositum til sikkerhed for brugerens forpligtelser over for det almene vandforsyningsanlæg. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.

•••

Stk. 3 Det almene vandforsyningsanlæg har pligt til at åbne for vandet, hvis en ny bruger overtager enheden, eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betaling.

•••
profile photo
Profilside