14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med det almene vandforsyningsanlæg træffes i henhold til de for den pågældende ejendom gældende regler med virkning for alle enheder under ét, eller for alle enheder i en klart adskilt del af ejendommen under ét.

•••

Stk. 2 Beslutning efter stk. 1 meddeles skriftligt til det pågældende almene vandforsyningsanlæg samt til den kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende.

•••

Stk. 3 Det almene vandforsyningsanlæg skal senest 5 måneder efter modtagelse af skriftlig underretning efter stk. 2 foranledige driftsbidraget afregnet individuelt.

•••

Stk. 4 Det almene vandforsyningsanlæg underretter ejendommens ejer, de enkelte brugere, samt kommunalbestyrelsen om tidspunktet for overgang til individuel afregning.

•••
profile photo
Profilside