14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Med bøde straffes:

  • 1) Det almene vandforsyningsanlæg, der ikke afregner driftsbidraget individuelt, jf. § 5, stk. 3, jf. § 2.

  • 2) Den, der gentagne gange undlader at meddele oplysninger efter § 8.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside