14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indeholdelse af udbytteskat og royaltyskat § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1442 af 20. december 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Henvisningen til kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra i er forkert, da den bestemmelse er ændret, jf. § 5 i LOV nr 425 af 06/06/2005.

§2 Royaltyskat
Hvis en skattepligtig royaltymodtager, der er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra i, eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra g, dokumenterer at være hjemmehørende i fremmed stat, Færøerne eller Grønland, hvormed Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, nedsættes indeholdelsesprocenten eller bortfalder indeholdelsen af royaltyskat i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. Når Danmarks afkald eller begrænsning af beskatningsretten er betinget af, at royaltyen er skattepligtig i fremmed stat, Færøerne eller Grønland, skal modtageren fremvise fornøden dokumentation herfor, jf. stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Dokumentation efter stk. 1 skal indsendes til told- og skatteforvaltningen, der træffer afgørelse om, hvorvidt indeholdelse af royaltyskat kan nedsættes eller bortfalde. Afgørelsen meddeles den skattepligtige og den indeholdelsespligtige.

•••

Stk. 3 Ved dokumentation efter stk. 1 skal anvendes de af told- og skatteforvaltningen udarbejdede eller godkendte blanketter.

•••
profile photo
Profilside