14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige § 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 188 af 09. March 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Restanceinddrivelsesmyndigheden oversender sagen til politiet med henblik på afgørelse af, hvorvidt den pågældende skal udstå forvandlingsstraf for bøden, hvis

  • 1) det ikke er muligt at inddrive en bøde helt eller delvist, og

  • 2) skyldneren efter en konkret vurdering efter reglerne i kapitel 7 har betalingsevne.

•••

Stk. 2 Oversendelse efter stk. 1 skal dog ikke ske, hvis

  • 1) der ikke er hjemmel til fastsættelse af forvandlingsstraf for bøden, eller

  • 2) forvandlingsstraffen er forældet.

•••
profile photo
Profilside