Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1207 af 27. september 2023

§ 12

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan bevilge henstand, når særlige omstændigheder taler derfor.