Bekendtgørelse om indbetaling af skifteafgift i eksekutorboer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 162 af 28. marts 1973,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 216 af 23. maj 1978

I henhold til § 67 i lov nr. 206 af 21. maj 1969 om retsafgifter fastsættes følgende:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

I boer, der behandles af eksekutorer, indbetales skifteafgiften til statsskattedirektoratet, regnskabs- og opkrævningafdelingen sammen med arveafgiften i boet.

Stk. 2 Indbetalingen sker på grundlag af den i § 13 i finansministeriets bekendtgørelse af 28. marts 1073 om arve- og gaveafgift nævnte indberetning, hvor skifteafgiften opføres som en særlig post.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 66 af 26. februar 1970 ophæves.