14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indbetaling af skifteafgift i eksekutorboer

Bekendtgørelse nr. 162 af 28. marts 1973,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 216 af 23. maj 1978

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indbetaling af skifteafgift i eksekutorboer

I henhold til § 67 i lov nr. 206 af 21. maj 1969 om retsafgifter fastsættes følgende:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 I boer, der behandles af eksekutorer, indbetales skifteafgiften til statsskattedirektoratet, regnskabs- og opkrævningafdelingen sammen med arveafgiften i boet.

Stk. 2 Indbetalingen sker på grundlag af den i § 13 i finansministeriets bekendtgørelse af 28. marts 1073 om arve- og gaveafgift nævnte indberetning, hvor skifteafgiften opføres som en særlig post.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 66 af 26. februar 1970 ophæves.

profile photo
Profilside