14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1600 af 27. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Det samlede ATP-bidrag
For personer, der modtager delpension efter lov om delpension, kan der efter modtagerens ønske betales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Der kan ikke indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvis delpensionen månedsvis udgør mindre end 1.000 kr.

•••

Stk. 3 For modtagere af delpension indbetales der bidrag for hver time, der modtages delpension for. På grundlag af det årsbidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsætter bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension et timebidrag. Bidraget udgør 1,78 kr. pr. time.

•••
profile photo
Profilside