14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1344 af 30. november 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kommunens del af ATP-bidraget
Kommunen betaler ATP-bidraget efter § 1, stk. 2, nr. 2, og stk. 3. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

•••

Stk. 2 Antallet af timer, der efter § 1, stk. 2, nr. 2, indbetales ATP-bidrag for, beregnes som forskellen mellem 37 timer om ugen og antallet af løntimer, der er indberettet fra ansættelsen i fleksjobbet til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister.

•••

Stk. 3 ATP-bidrag af fleksløntilskud som modtages sammen med sygedagpenge eller ressourceforløbsydelsen, jf. § 124 beregnes på grund af det antal timer, som har været anvendt til beregningen af ATP-bidraget af fleksløntilskuddet i den sidste hele indberetningsperiode til indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister.

•••

Stk. 4 Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til ATP-bidraget.

•••
profile photo
Profilside