14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1344 af 30. november 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Det samlede ATP-bidrag
Der indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for personer, der får udbetalt fleksløntilskud efter lovens § 70 f.

•••

Stk. 2 ATP-bidraget består af

•••

Stk. 3 Bidraget efter stk. 2, nr. 2, udgør 1,18 kr. pr time. Er antallet af løntimer efter stk. 2, nr. 2, mindre end 9 timer om ugen for uge- eller 14-dages lønnede eller 39 timer om måneden for månedslønnede, indbetales et ATP-bidrag, der svarer til det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bidraget udgør 284 kr. pr. måned. For beregningsperioder på mindre end en måned, beregnes ATP-bidraget forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i måneden.

•••
profile photo
Profilside