14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1789 af 27. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Det samlede ATP-bidrag
Der indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for uddannelsesdeltagere, der får udbetalt fuld godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

•••

Stk. 2 Der indbetales bidrag for hver time, der udbetales godtgørelse for, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter timebidraget i forhold til det årsbidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Årsbidraget udgør 2,01 kr. pr. time.

•••

Stk. 4 For uddannelsesdeltagere, der modtager godtgørelse, jf. stk. 1, udgør timebidraget 200 pct. af årsbidraget efter stk. 3, svarende til 4,02 kr. pr. time.

•••
profile photo
Profilside