14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1324 af 01. December 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Institutter med tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, jf. § 1, skal udarbejde en opgørelse over supplerende sikkerhed i overensstemmelse med stk. 2-5 og bilag 1 og 2.

•••

Stk. 2 Opgørelsen af supplerende sikkerhed skal være godkendt af instituttets direktion.

•••

Stk. 3 Indberetning af opgørelse af supplerende sikkerhed skal foretages for hver enkelt serie eller grupper af serier med seriereservefond (kapitalcenter), kapitalcenter eller register i instituttet, der udsteder særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.

•••

Stk. 4 Indberetningen af opgørelsen skal ske på maskinlæsbart varigt medium.

•••

Stk. 5 Opgørelsen af supplerende sikkerhed skal indberettes til Finanstilsynet på SU-skemaet, jf. bilag 2, senest 20 arbejdsdage efter udløb af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Indberetning af opgørelsen for ultimo året skal ske senest 30 arbejdsdage efter årets udløb. SU-skemaet til indberetning af supplerende sikkerhed er tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside