14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse nr. 1324 af 01. december 2010

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

I medfør af § 152 h, nr. 7, og § 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010, § 33 f, nr. 3, og § 39, stk. 3 og 4, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 15. november 2010, samt § 5, stk. 4, nr. 7, og § 14, stk. 2 og 3, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 10. december 2007, som ændret ved lov nr. 579 af 2. juni 2010, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på

§2 Institutter med tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, jf. § 1, skal udarbejde en opgørelse over supplerende sikkerhed i overensstemmelse med stk. 2-5 og bilag 1 og 2.

Stk. 2 Opgørelsen af supplerende sikkerhed skal være godkendt af instituttets direktion.

Stk. 3 Indberetning af opgørelse af supplerende sikkerhed skal foretages for hver enkelt serie eller grupper af serier med seriereservefond (kapitalcenter), kapitalcenter eller register i instituttet, der udsteder særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.

Stk. 4 Indberetningen af opgørelsen skal ske på maskinlæsbart varigt medium.

Stk. 5 Opgørelsen af supplerende sikkerhed skal indberettes til Finanstilsynet på SU-skemaet, jf. bilag 2, senest 20 arbejdsdage efter udløb af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Indberetning af opgørelsen for ultimo året skal ske senest 30 arbejdsdage efter årets udløb. SU-skemaet til indberetning af supplerende sikkerhed er tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside.

§3 Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

profile photo
Profilside