14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012, bekendtgørelse nr. 1540 af 12. december 2016, bekendtgørelse nr. 1753 af 26. december 2017, bekendtgørelse nr. 1772 af 20. december 2018, bekendtgørelse nr. 662 af 27. juni 2019 og bekendtgørelse nr. 1039 af 28. maj 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

I medfør af § 11, stk. 1, nr. 8, § 58, stk. 4, og § 61 d, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018, og § 84, stk. 1, i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018 med senere ændringer, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler m.v.:
  • Bilag

  • Bilag 1Beskrivelse af de oplysninger, der skal indsendes til Lægemiddelstyrelsen i elektronisk læsbar form
  • Bilag 2Bilag 2

§1 Indberetning af omsætningsoplysninger til Lægemiddelstyrelsens lægemiddelstatistikregister i henhold til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. skal foretages som anført i bilag 1 og 2 til denne bekendtgørelse.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2011.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 816 af 28. august 2009 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik ophæves.

profile photo
Profilside