Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012, bekendtgørelse nr. 1540 af 12. december 2016, bekendtgørelse nr. 1753 af 26. december 2017, bekendtgørelse nr. 1772 af 20. december 2018, bekendtgørelse nr. 662 af 27. juni 2019 og bekendtgørelse nr. 1039 af 28. maj 2021

I medfør af § 11, stk. 1, nr. 8, § 58, stk. 4, og § 61 d, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018, og § 84, stk. 1, i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018 med senere ændringer, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler m.v.:

  • Bilag

  • Bilag 1 Beskrivelse af de oplysninger, der skal indsendes til Lægemiddelstyrelsen i elektronisk læsbar form
  • Bilag 2 Bilag 2
§ 1

Indberetning af omsætningsoplysninger til Lægemiddelstyrelsens lægemiddelstatistikregister i henhold til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. skal foretages som anført i bilag 1 og 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2011.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 816 af 28. august 2009 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik ophæves.