Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til Finanstilsynet om forbrugslånsvirksomheders kreditaftaler § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1037 af 11. oktober 2019

§ 2

En forbrugslånsvirksomhed skal senest den 1. marts hvert år indberette følgende oplysninger for enhver af virksomhedens kreditaftaler, som er indgået med en forbruger, og som ikke er afviklet:

  • 1) Dato for indgåelse af kreditaftalen.

  • 2) Størrelsen af det samlede kreditbeløb.

  • 3) Kreditaftalens løbetid.

  • 4) Årlige omkostninger i procent (ÅOP).

  • 5) Forbrugerens alder ved kreditaftalens indgåelse.

  • 6) Dato for en eventuel første misligholdelse af kreditaftalen, hvis forfaldsdagen er overskredet med mere end 90 dage.

  • 7) Den samlede størrelse af eventuelle restancer.

Stk. 2 En forbrugslånsvirksomhed skal senest den 1. marts hvert år oplyse Finanstilsynet om antallet af ansøgninger om kreditaftaler, som virksomheden har afvist i det foregående kalenderår, fordi den har vurderet, at kunden ikke var kreditværdig, jf. 7 c i lov om kreditaftaler eller § 9 i lov om forbrugslånsvirksomheder.

Stk. 3 En forbrugslånsvirksomhed skal senest den 1. marts hvert år oplyse Finanstilsynet om hvor mange af de indgåede kreditaftaler, der er overdraget til andre, herunder oplysninger om den højeste og laveste kurs samt den gennemsnitlige kurs i forbindelse med overdragelse af kreditaftalerne.