14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til Finanstilsynet om forbrugslånsvirksomheders kreditaftaler

Bekendtgørelse nr. 1037 af 11. oktober 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til Finanstilsynet om forbrugslånsvirksomheders kreditaftaler

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forbrugslånsvirksomheder, der har tilladelse til at udøve virksomhed, jf. § 3 i lov om forbrugslånsvirksomheder.

Kapitel 2

Indberetning af oplysninger

§2 En forbrugslånsvirksomhed skal senest den 1. marts hvert år indberette følgende oplysninger for enhver af virksomhedens kreditaftaler, som er indgået med en forbruger, og som ikke er afviklet:

  • 1) Dato for indgåelse af kreditaftalen.

  • 2) Størrelsen af det samlede kreditbeløb.

  • 3) Kreditaftalens løbetid.

  • 4) Årlige omkostninger i procent (ÅOP).

  • 5) Forbrugerens alder ved kreditaftalens indgåelse.

  • 6) Dato for en eventuel første misligholdelse af kreditaftalen, hvis forfaldsdagen er overskredet med mere end 90 dage.

  • 7) Den samlede størrelse af eventuelle restancer.

Stk. 2 En forbrugslånsvirksomhed skal senest den 1. marts hvert år oplyse Finanstilsynet om antallet af ansøgninger om kreditaftaler, som virksomheden har afvist i det foregående kalenderår, fordi den har vurderet, at kunden ikke var kreditværdig, jf. 7 c i lov om kreditaftaler eller § 9 i lov om forbrugslånsvirksomheder.

Stk. 3 En forbrugslånsvirksomhed skal senest den 1. marts hvert år oplyse Finanstilsynet om hvor mange af de indgåede kreditaftaler, der er overdraget til andre, herunder oplysninger om den højeste og laveste kurs samt den gennemsnitlige kurs i forbindelse med overdragelse af kreditaftalerne.

Kapitel 3

Straffebestemmelser

§3 Overtrædelse af § 2, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft 1. november 2019.

Stk. 2 En forbrugslånsvirksomheds indberetning af oplysninger, jf. § 2, stk. 2, skal for 2019 ske for perioden 1. november 2019 til 31. december 2019.

profile photo
Profilside