14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indberetning af covid-19-relateret indtægt § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 712 af 26. April 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Opgørelse af afdødes indtægtsgrundlag
Indtægten i efterbetalingsperioden for afdøde opgøres efter reglerne i stk. 2-4, hvis afdøde har haft covid-19-relateret indtægt, der skal ses bort fra efter §§ 30 eller 32 b i lov om social pension eller § 28 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Har afdøde ikke haft covid-19-relateret indtægt, opgøres indtægten i det hele efter stk. 2.

•••

Stk. 2 Indtægten i efterbetalingsperioden opgøres på baggrund af de indtægter, som blev lagt til grund ved den seneste beregning af den foreløbige pension for den periode, hvor afdøde var samlevende med den efterlevende pensionist, jf. dog stk. 3 og 4. Indtægten nedsættes forholdsmæssigt, når efterbetalingsperioden er kortere end kalenderåret.

•••

Stk. 3 Har afdøde haft covid-19-relateret indtægt, opgøres afdødes lønindtægt ud fra oplysninger fra indkomstregisteret om indtægten i efterbetalingsperioden, jf. dog stk. 4. Der ses ved opgørelsen bort fra covid-19-relateret indtægt, jf. §§ 30 og § 32 b i lov om social pension og § 28 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

•••

Stk. 4 Har der i efterbetalingsperioden været udbetalt efterlevelsespension til efterlevende, omregnes lønindtægten efter stk. 3, så den svarer til hele efterbetalingsperioden.

•••

Stk. 5 Indtægt, som ikke er skattepligtig i Danmark, indgår i efterbetalingsperioden og opgøres efter principperne i stk. 1-4.

•••
profile photo
Profilside