14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indberetning af covid-19-relateret indtægt § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 712 af 26. April 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Opgørelse af efterlevendes indtægtsgrundlag
Indtægten i efterbetalingsperioden for den efterlevende pensionist svarer til den årlige indtægt, som den fremgår af årsopgørelsen fra skattemyndighederne, bortset fra en eventuel årlig indtægt fra covid-19-relateret arbejde, jf. §§ 30 eller 32 b i lov om social pension eller § 28 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. dog stk. 2 og stk. 3.

•••

Stk. 2 Har den efterlevende pensionist ikke modtaget pension fra årets start, opgøres indtægten på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret. Indtægten i efterbetalingsperioden udgør herefter indtægten fra den første i den måned, hvor pensionen udbetales fra og resten af året, bortset fra en eventuel indtægt fra covid-19-relateret arbejde, jf. §§ 30 eller 32 b i lov om social pension eller § 28 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

•••

Stk. 3 Indtægten efter stk. 1 og 2, nedsættes forholdsmæssigt, når efterbetalingsperioden er kortere end kalenderåret.

•••

Stk. 4 Indtægt, som ikke er skattepligtig i Danmark, indgår i efterbetalingsperioden og opgøres efter principperne i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside