14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 920 af 26. juni 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Fondsmæglerselskaber, jf. § 1, nr. 2, kan

  • 1) medvirke ved emission af anparter i interessentskaber og kommanditselskaber med højst 10 deltagere samt udføre aktiviteter, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 1, 2 og 5, til lov om finansiel virksomhed, med sådanne anparter,

  • 2) modtage og formidle ordrer for investorers regning, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 1, til lov om finansiel virksomhed, med tinglyste negotiable pantebreve i fast ejendom eller løsøre, og

  • 3) udføre aktiviteter, jf. bilag 4 til lov om finansiel virksomhed, med valutaspotforretninger.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte fondsmæglerselskaber kan kun udføre aktiviteter, jf. stk. 1, i det omfang, disse aktiviteter er omfattet af fondsmæglerselskabets tilladelse i henhold til § 9, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.

•••
profile photo
Profilside