14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 920 af 26. juni 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på

  • 1) pengeinstitutter, der har tilladelse i henhold til § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed,

  • 2) fondsmæglerselskaber, der har tilladelse i henhold til § 9, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, og

  • Henvisningen til § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, er forkert, hvorfor vi ikke har lavet nogen reference

    3) filialer her i landet af kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der har tilladelse i henhold til § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

•••
profile photo
Profilside