Bekendtgørelse om hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 920 af 26. juni 2017

I medfør af § 17 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lov nr. 665 af 8. juni 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på

 • 1) pengeinstitutter, der har tilladelse i henhold til § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed,

 • 2) fondsmæglerselskaber, der har tilladelse i henhold til § 9, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, og

 • Henvisningen til § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, er forkert, hvorfor vi ikke har lavet nogen reference 3) filialer her i landet af kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der har tilladelse i henhold til § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

§ 2

Pengeinstitutter, jf. § 1, nr. 1, kan

 • 1) medvirke ved emission af anparter i interessentskaber og kommanditselskaber med højst 10 deltagere samt udføre aktiviteter, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 1-5, til lov om finansiel virksomhed, med sådanne anparter,

 • 2) udføre aktiviteter, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 1, 2, 4 og 5, til lov om finansiel virksomhed, med tinglyste negotiable pantebreve i fast ejendom eller løsøre og

 • 3) udføre aktiviteter, jf. bilag 4 til lov om finansiel virksomhed, med valutaspotforretninger.

§ 3

Fondsmæglerselskaber, jf. § 1, nr. 2, kan

 • 1) medvirke ved emission af anparter i interessentskaber og kommanditselskaber med højst 10 deltagere samt udføre aktiviteter, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 1, 2 og 5, til lov om finansiel virksomhed, med sådanne anparter,

 • 2) modtage og formidle ordrer for investorers regning, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 1, til lov om finansiel virksomhed, med tinglyste negotiable pantebreve i fast ejendom eller løsøre, og

 • 3) udføre aktiviteter, jf. bilag 4 til lov om finansiel virksomhed, med valutaspotforretninger.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte fondsmæglerselskaber kan kun udføre aktiviteter, jf. stk. 1, i det omfang, disse aktiviteter er omfattet af fondsmæglerselskabets tilladelse i henhold til § 9, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.

§ 4

Henvisningen til § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, er forkert, hvorfor vi ikke har lavet nogen reference Filialer af kreditinstitutter, jf. § 1, nr. 3, kan udføre de i § 2, nr. 2, nævnte aktiviteter i det omfang, disse aktiviteter er omfattet af Finanstilsynets tilladelse til filialen, jf. § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Henvisningen til § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, er forkert, hvorfor vi ikke har lavet nogen reference. Filialer af investeringsselskaber, jf. § 1, nr. 3, kan udføre de i § 3, nr. 2, nævnte aktiviteter i det omfang, disse aktiviteter er omfattet af Finanstilsynets tilladelse til filialen, jf. § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 677 af 26. juni 2012 om hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med ophæves.