14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med

Bekendtgørelse nr. 920 af 26. juni 2017

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på

 • 1) pengeinstitutter, der har tilladelse i henhold til § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed,

 • 2) fondsmæglerselskaber, der har tilladelse i henhold til § 9, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, og

 • Henvisningen til § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, er forkert, hvorfor vi ikke har lavet nogen reference

  3) filialer her i landet af kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der har tilladelse i henhold til § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

§2 Pengeinstitutter, jf. § 1, nr. 1, kan

 • 1) medvirke ved emission af anparter i interessentskaber og kommanditselskaber med højst 10 deltagere samt udføre aktiviteter, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 1-5, til lov om finansiel virksomhed, med sådanne anparter,

 • 2) udføre aktiviteter, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 1, 2, 4 og 5, til lov om finansiel virksomhed, med tinglyste negotiable pantebreve i fast ejendom eller løsøre og

 • 3) udføre aktiviteter, jf. bilag 4 til lov om finansiel virksomhed, med valutaspotforretninger.

§3 Fondsmæglerselskaber, jf. § 1, nr. 2, kan

 • 1) medvirke ved emission af anparter i interessentskaber og kommanditselskaber med højst 10 deltagere samt udføre aktiviteter, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 1, 2 og 5, til lov om finansiel virksomhed, med sådanne anparter,

 • 2) modtage og formidle ordrer for investorers regning, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 1, til lov om finansiel virksomhed, med tinglyste negotiable pantebreve i fast ejendom eller løsøre, og

 • 3) udføre aktiviteter, jf. bilag 4 til lov om finansiel virksomhed, med valutaspotforretninger.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte fondsmæglerselskaber kan kun udføre aktiviteter, jf. stk. 1, i det omfang, disse aktiviteter er omfattet af fondsmæglerselskabets tilladelse i henhold til § 9, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.

Henvisningen til § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, er forkert, hvorfor vi ikke har lavet nogen reference

§4 Filialer af kreditinstitutter, jf. § 1, nr. 3, kan udføre de i § 2, nr. 2, nævnte aktiviteter i det omfang, disse aktiviteter er omfattet af Finanstilsynets tilladelse til filialen, jf. § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Henvisningen til § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, er forkert, hvorfor vi ikke har lavet nogen reference.

Stk. 2 Filialer af investeringsselskaber, jf. § 1, nr. 3, kan udføre de i § 3, nr. 2, nævnte aktiviteter i det omfang, disse aktiviteter er omfattet af Finanstilsynets tilladelse til filialen, jf. § 33 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 677 af 26. juni 2012 om hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med ophæves.

profile photo
Profilside