14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1472 af 17. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 For indtægter efter lovens § 25, stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, jf. lovens § 25, stk. 2, opgøres og beregnes indtægtsgrundlaget på samme måde som i lovens § 25, stk. 1.

•••

Stk. 2 Er pensionerne, som nævnt i lovens § 25, stk. 3, nr. 1, ikke skattepligtige her i landet, jf. lovens § 25, stk. 3, nr. 2, fratrækkes de i det opgjorte indtægtsgrundlag efter stk. 1, hvis de indgår heri.

•••

Stk. 3 Personlige indkomster, der ikke er skattepligtige her i landet, opreguleres til det aktuelle år med de procentsatser, som anvendes ved forskudsopgørelsen, idet reguleringen foretages på grundlag af den senest oplyste personlige indkomst.

•••
profile photo
Profilside