14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1471 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Kriminalforsorgens oplysningspligt
Hvis Kriminalforsorgen ved, at en person, der er frihedsberøvet, modtager hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, skal Kriminalforsorgen give oplysning herom til den frihedsberøvedes kommune senest 7 dage efter, at personen er blevet frihedsberøvet.

•••
profile photo
Profilside