Bekendtgørelse om henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 370 af 02. april 2023

§ 8

Apotekere må ikke som led en aftale om henstandsordning pålægge borgeren udgifter, eksempelvis i form af renter og gebyrer.