14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1502 af 30. November 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Apotekere skal ved tilskudsårets afslutning eller ved borgerens opsigelse, jf. § 7, udlevere eller fremsende en opgørelse til borgeren, som skal indeholde oplysning om tilskudsberettigede lægemiddelkøb i det forgangne tilskudsår eller indtil opsigelsesdatoen, og modtagne betalinger via henstandsordningen, og eventuelle differencer mellem tilskudsberettigede lægemiddelkøb og borgerens indbetalinger.

•••

Stk. 2 Apotekere skal udbetale eventuelle differencer, som er i borgerens favør, samtidig med fremsendelse af opgørelsen efter stk. 1. Differencer i apotekerens favør skal borgeren indbetale senest en måned efter apotekerens fremsendelse af opgørelsen over tilskudsberettigede lægemiddelkøb og borgerens indbetalinger via henstandsordningen.

•••

Stk. 3 Modtager apotekeren ikke betaling fra borgeren efter stk. 2, skal apotekeren rykke borgeren mindst 2 gange, jf. § 23, stk. 2, i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

•••
profile photo
Profilside