14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet § 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 269 af 06. marts 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Afgørelser truffet af Kystdirektoratet i henhold til kystbeskyttelseslovens §§ 19 a – 19 c, § 19 d, stk. 1 og 4, § 19 e, § 19 g, stk. 4, og § 22 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside