14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 146 af 17. February 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Lov om ejerlejligheder
Geodatastyrelsen varetager alle administrative beføjelser, som energi-, forsynings- og klimaministeren er tillagt i lov om ejerlejligheder til at fastsætte regler om Geodatastyrelsens registrering af ejendommes opdeling i ejerlejligheder og registrering af ændringer af ejerlejligheder, herunder regler om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur m.v. Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen

•••
profile photo
Profilside