14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 146 af 17. February 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Geodatastyrelsen understøtter Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement. Geodatastyrelsen yder rådgivning og anden bistand indenfor energi-, forsynings- og klimaområdet til energi-, forsynings- og klimaministeren og andre myndigheder.

•••

Stk. 2 Geodatastyrelsen forestår vejlednings- og informationsvirksomhed inden for styrelsens område over for andre centrale og lokale myndigheder samt private.

•••

Stk. 3 Geodatastyrelsen kan efter energi-, forsynings- og klimaministerens bestemmelse få tillagt andre opgaver og beføjelser i forbindelse med administrationen af den lovgivning, der hører under ministeriet.

•••
profile photo
Profilside