14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2302 af 18. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Følgende beføjelser i henhold til gassikkerhedsloven er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen:

 • 1) Fastsættelse af regler om sikkerhed for udførelse, drift og vedligehold af gasanlæg, udførelse, drift og vedligehold af gasinstallationer, godkendelse af og forpligtelser for gasdistributionsselskaber og gaskvalitet, jf. lovens § 5, stk. 1.

 • 2) Fastsættelse af krav om dokumentation for udførelse, drift og vedligehold af gasanlæg og gasinstallationer og om dokumentation for opfyldelse af regler for gasdistributionsselskaber og opfyldelse af regler om gaskvalitet, jf. § 5, stk. 1, jf. lovens § 5, stk. 2.

 • 3) Fastsættelse af regler om særlige uddannelsesmæssige kompetencekrav for udførelse af visse typer af arbejder på gasanlæg og gasinstallationer, jf. § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. lovens § 5, stk. 3.

 • 4) Fastsættelse af regler om dokumentation efter § 7, stk. 2, jf. lovens § 7, stk. 3.

 • 5) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af loven eller regler udstedt i medfør heraf, skal foregå digitalt, jf. lovens § 26, stk. 1.

 • 6) Fastsættelse af regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign., jf. lovens § 26, stk. 2.

 • 7) Fastsættelse af regler om, at skriftlig kommunikation til og fra gasdistributionsselskaber, jf. § 24, om forhold, som er omfattet af loven eller af regler fastsat i medfør heraf, skal foregå digitalt, jf. lovens § 27.

 • 8) Fastsættelse af regler om, at forskrifter udstedt i medfør af loven, som indeholder krav til virksomheder, gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende, jf. lovens § 28, stk. 1.

 • 9) Fastsættelse af regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. § 28, stk. 1, offentliggøres, jf. lovens § 28, stk. 2.

 • 10) Fastsættelse af regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. § 28, stk. 1, skal gælde, selv om de ikke foreligger på dansk, jf. lovens § 28, stk. 3.

 • 11) Fastsættelse af regler om betaling af omkostninger forbundet med Sikkerhedsstyrelsens kontrol efter §§ 12-22, jf. lovens § 29, stk. 3.

 • 12) Fastsættelse af regler om bødestraf for overtrædelse af regler udstedt i medfør af loven, jf. lovens § 31, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside