Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1913 af 15. december 2015

I medfør af § 33 a, stk. 1 og 2, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514 af 26. maj 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Fastsættelse af regler
Klageadgang
§ 2

Afgørelser truffet af Beredskabsstyrelsen efter regler fastsat i medfør af beredskabslovens § 33, stk. 1, 4 og 6, § 70, stk. 4 og 5, og § 79, stk. 5, kan ikke påklages til forsvarsministeren.

Ikrafttræden
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1557 af 11. december 2009 om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang ophæves.