14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2074 af 19. november 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Lægens betalingsanmodning i medfør af § 3, stk. 1-3, til regionen skal for hver enkelt vaccination indeholde oplysninger om:

 • 1) Vaccinationstidspunkt.

 • 2) Den vaccineredes navn, CPR-nummer og bopælsregion.

 • 3) Den vaccinerede:

  • a) Er fyldt 65 år senest den 15. januar 2022, er førtidspensionist, har en kronisk sygdom, lider af svær overvægt eller har en anden alvorlig sygdom, jf. § 1, stk. 1, nr. 1-5.

  • b) Er gravid i 2. eller 3. trimester, jf. § 1, stk. 1, nr. 8.

  • c) Har en medfødt eller erhvervet immundefekt eller er i husstand med en person med medfødt eller erhvervet immundefekt, jf. § 1, stk. 1, nr. 9.

  • d) Er sundhedspersonale, der har patientkontakt i sygehusvæsenet, almen praksis og speciallægepraksis som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 11, litra a til dd.

  • e) Er et barn, der er fyldt 2 år, og som ikke er fyldt 7 år på tidspunkt for 1. vaccination.

 • 4) Vaccination gennemføres i den vaccineredes eget hjem, jf. § 3, stk. 1 og 3.

 • 5) Navn og virksomhedsadresse, ansættelsessted eller bopæl for den læge, som har udført vaccinationen, eller den læge på hvis ansvar, vaccination er foretaget.

•••

Stk. 2 Betalingsanmodningen skal fremsendes ugentligt eller månedligt i samlet form efter anvisning fra den region, som skal afholde udgiften. For praktiserende læger, som virker efter Overenskomst om almen praksis, aftales dog afregning mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation.

•••
profile photo
Profilside