14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1429 af 30. September 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Betaling til lægen for udførte vaccinationer
Patientens bopælsregion betaler lægen 187 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 2, og 329 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 3. For vaccination ydet til beboere på plejehjem m.v., jf. servicelovens § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder, betaler bopælsregionen tilsvarende 187 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 2, og 329 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 3.

•••

Stk. 2 Vaccinationer til personale i sundheds- og plejesektoren, som tilbydes vaccination i medfør af § 1, stk. 1, nr. 8, ydes ikke i eget hjem.

•••

Stk. 3 Foretages vaccinationen af helbredsmæssige årsager i den vaccineredes eget hjem, jf. dog stk. 1 og 2, betaler bopælsregionen 359 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 2, og 501 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 3. Hvis vaccinationen foretages i eget hjem, hvor der samtidig udføres et sygebesøg, betaler patientens bopælsregion lægen 187 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 2, og 329 kr. for enhver vaccination, der gives i henhold til § 1, stk. 3.

•••

Stk. 4 Betalingen efter stk. 1 og 2 dækker alle udgifter til vaccinationen, herunder udgifter til vaccination, vaccine, kørsel og merværdiafgift.

•••
profile photo
Profilside