14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1429 af 30. September 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Regionsrådet yder gratis vaccination mod influenza til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:

 • 1) Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021.

 • 2) Førtidspensionister.

 • 3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering.

  • a) Personer med kroniske lungesygdomme.

  • b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk).

  • c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

  • d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

  • e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

  • f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.

  • g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

 • 4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.

 • 5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

 • 6) Gravide i 2. og 3. trimester.

 • 7) Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering.

 • 8) Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza, jf. stk. 1-7, og som er nævnt i litra a til dd:

  • a) Læger.

  • b) Sygeplejersker.

  • c) Farmaceuter.

  • d) Kiropraktorer.

  • e) Tandlæger.

  • f) Afspændingspædagoger.

  • g) Bandagister.

  • h) Bioanalytikere.

  • i) Ergoterapeuter.

  • j) Fysioterapeuter.

  • k) Jordemødre.

  • l) Kliniske diætister.

  • m) Optometrister.

  • n) Radiografer.

  • o) Audiologiassistenter.

  • p) Farmakonomer.

  • q) Fodterapeuter.

  • r) Neurofysiologiassistenter.

  • s) Tandklinikassistenter.

  • t) Tandplejere.

  • u) Tandteknikere.

  • v) Beskæftigelsesvejledere.

  • w) Plejere.

  • x) Plejehjemsassistenter.

  • y) Social- og sundhedsassistenter.

  • z) Social- og sundhedshjælpere.

  • æ) Psykologer.

  • ø) Lægesekretærer.

  • å) Sundhedsservicesekretærer.

  • aa) Portører.

  • bb) Paramedicinere.

  • cc) Ambulancebehandlere.

  • dd) Ambulanceførere.

•••

Stk. 2 Vaccination tilbydes i form af en 4-valent influenzavaccine, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Vaccination tilbydes i form af en 3-valent højdosis influenzavaccine til personer, der er fyldt 85 år inden den 15. januar 2021.

•••
profile photo
Profilside