14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper Kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 988 af 25. September 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper

Kapitel 1

Vaccinationer

§1 Regionsrådet yder gratis vaccination mod influenza til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:

 • 1) Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2020 (født før den 15. januar 1955).

 • 2) Førtidspensionister.

 • 3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering.

  • a) Personer med kroniske lungesygdomme.

  • b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).

  • c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

  • d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

  • e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

  • f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.

  • g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

 • 4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.

 • 5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

 • 6) Gravide i 2. og 3. trimester.

 • 7) Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering.

§2 Vaccination efter § 1 skal foretages af en læge, som i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge, eller en anden person på dennes ansvar.

profile photo
Profilside