Bekendtgørelse om godtgørelse for udgifter til befordring til tiltalte, der frifindes § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 470 af 26. september 1978

§ 3

Godtgørelse for udgifter til befordring udbetales til den frifundne af den ret, som har behandlet sagen.