14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i § 9 har virkning for afgivelse af erklæringer på regnskaber, hvis regnskabsår afsluttes den 30. juni 2018 eller senere. Revisor kan dog anvende bestemmelsen ved afgivelse af erklæringer, der dateres den 30. juni 2018 eller senere.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 736 af 17. juni 2016 om godkendte revisorers erklæringer ophæves. Uanset 1. pkt. finder bekendtgørelsens § 9 anvendelse på erklæringer på regnskaber, hvis regnskabsår afsluttes før den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2, 2. pkt.

•••
profile photo
Profilside