14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer § 75

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2114 af 25. November 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§75 Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed eller af Motorstyrelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan indbringes for Færdselsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

•••

Stk. 3 Klage over en afgørelse fritager ikke klageren for at efterkomme denne.

•••

Stk. 4 Færdselsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 12 i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

•••
profile photo
Profilside