14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer § 59

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2114 af 25. November 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§59 Udsættelse af periodiske syn for køretøjer
Færdselsstyrelsen kan efter ansøgning udsætte seneste frist for fremmøde til periodisk syn for køretøj, der er omfattet af § 56 om periodisk syn, hvis:

 • 1) Det relevante forsikringsselskab erklærer, at selskabet vil meddele Færdselsstyrelsen, når deponerede nummerplader atter udleveres til køretøjets ejer/bruger, eller at stilstandsforsikringen ophører, i tilfælde hvor køretøjet er

  • a) betydeligt trafikskadet,

  • b) udsat for hærværk, eller

  • c) under omfattende restaurering.

 • 2) Ejeren (brugeren) fremlægger dokumentation for, at køretøjet er blevet stjålet eller tilsvarende, der umuliggør godkendelse ved syn, herunder at køretøjet er på værksted og nødvendige reservedele er i dokumenteret restordre.

 • 3) Ved dokumenterede force majeure-situationer, der er kendt fra forsikringspraksis, hvor ejeren/brugeren er uden skyld eller indflydelse.

 • 4) Ejeren på tilsvarende måde uden egen skyld ikke kan undgå at overskride synsfristen.

•••

Stk. 2 Der kan ikke gives fristudsættelse, hvis seneste frist for fremmøde til periodisk syn er passeret på ansøgningstidspunktet.

•••

Stk. 3 Ansøgning efter stk. 1 skal vedlægges følgende dokumentation

 • 1) ansøgers identitet,

 • 2) køretøjets identitet, stelnummer og registreringsnummer,

 • 3) begrundelse for ansøgningen, herunder dokumentation for det aktuelle forhold, som ligger til grund for ansøgningen, og

 • 4) angivelse af den periode i hvilken synet ønskes udsat.

•••
profile photo
Profilside