14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer § 56

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2114 af 25. November 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§56 Synspligtige køretøjer
Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn, første gang 1 år efter første registrering og derefter med 1 års mellemrum:

 • 1) Lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg).

 • 2) Påhængs- og sættevogn til bil med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg.

 • 3) Køretøjer godkendt til transport af farligt gods.

 • 4) Udrykningskøretøjer, jf. dog § 22, stk. 3.

 • 5) Motorkøretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport i henhold til tilladelse efter taxiloven til

  • a) taxikørsel,

  • b) limousinekørsel, eller

  • c) kørsel for en offentlig myndighed, som myndigheden udfører med hjemmel i lov.

 • 6) Motorkøretøjer, der anvendes til

  • a) ambulancekørsel eller

  • b) buskørsel, herunder rutekørsel.

 • 7) Personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet.

•••

Stk. 2 Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 2 år efter første registrering, dog for registreringspligtige påhængskøretøjer til bil, der er godkendt til Tempo 100, 2 år efter første registrering til Tempo 100, og derefter med 2 års mellemrum:

 • 1) Varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg) og motorcykler, der benyttes til udlejning uden fører eller til øvelseskørsel.

 • 2) Registreringspligtige påhængskøretøjer til bil med et samlet tilladt akseltryk på over 750 kg og højst 3.500 kg, som er godkendt til Tempo 100, jf. bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil, dog undtaget påhængskøretøjer til bil opbygget på sættevognschassis.

•••

Stk. 3 Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 4 år efter første registrering og derefter med 2 års mellemrum:

 • 1) Personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet.

 • 2) Varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg). Varebiler, der er registreret første gang før den 1. januar 1989, skal dog synes periodisk første gang 5 år efter første registrering.

•••

Stk. 4 Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 35 år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum.

•••
profile photo
Profilside