14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer Kapitel 12

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2114 af 25. November 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Kapitel 12

Stikprøvekontrol med typegodkendte køretøjer m.v.

§68 Færdselsstyrelsen kan foretage stikprøvevis kontrol ved at indkalde køretøjer, der er taget i brug uden syn på grundlag af typeattest, samt køretøjer, der er taget i brug til synsfri sammenkobling uden syn, til syn hos en synsvirksomhed. Indkaldelsen sendes til køretøjets ejer (bruger).

§69 Meddelelse til Færdselsstyrelsen
Synsvirksomheden meddeler resultatet af synet til Færdselsstyrelsen.

§70 Eventuel indkaldelse
Hvis køretøjet ikke fremstilles til syn, afgøres det af Færdselsstyrelsen, om køretøjet eventuelt skal indkaldes til syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer. I så fald anmodes Motorstyrelsen om at indkalde køretøjet til syn efter reglerne i §§ 65-67.

§71 Godkendelsesindehavers og forhandlers ansvar m.v.
Hvis det konstateres, at indehaveren af en typegodkendelse eller anmeldt EF-typegodkendelse gentagne gange har afgivet urigtig erklæring på typeattesten om, at det udleverede køretøj var i overensstemmelse med godkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, samt at køretøjet efter klargøring opfyldte gældende krav til køretøjers indretning og udstyr, kan Færdselsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen eller bestemme, at køretøjer leveret af den pågældende godkendelsesindehaver i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan tages i brug uden forudgående syn og godkendelse.

Stk. 2 Hvis det konstateres, at fabrikanten eller dennes repræsentant gentagne gange har afgivet urigtig anmeldelse til Motorstyrelsen om EF-typegodkendelse på grundlag af EF-overensstemmelsesattest, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at køretøjer leveret af den pågældende fabrikant eller repræsentant i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan tages i brug uden forudgående syn og godkendelse.

Stk. 3 Hvis det konstateres, at en forhandler gentagne gange har afgivet urigtig erklæring om, at det udleverede køretøj var fabriksnyt, klargjort efter fabrikantens anvisning og i forskriftsmæssig stand, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at køretøjer leveret af den pågældende forhandler i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan tages i brug uden forudgående syn og godkendelse.

Stk. 4 Hvis det konstateres, at en forhandler eller et værksted gentagne gange har afgivet den i bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg nævnte erklæring med urigtige oplysninger, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at køretøjer fra den pågældende forhandler eller det pågældende værksted i en periode fra 2-6 måneder eller indtil videre ikke kan tages i brug til synsfri sammenkobling uden forudgående syn og godkendelse.

profile photo
Profilside