14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret Kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 6 af 06. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

§12 Ansøgning om godkendelse som ejendomsmægler, jf. kapitel 1, anmeldelse af ønske om midlertidigt og lejlighedsvist at udøve erhverv som ejendomsmægler i Danmark, jf. kapitel 2, ansøgning om at etablere sig som ejendomsmægler i Danmark, jf. kapitel 3, samt indgivelse af dokumentation for opfyldelse af kravene herfor, skal ske elektronisk til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Det påhviler ansøgeren at registrere oplysningerne efter stk. 1. Ansøgeren har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i registeret.

Stk. 3 Registrering af ansøgere med et CPR-nr. skal ske elektronisk med digital signatur/NemID via www.virk.dk.

Stk. 4 Ansøgere, som ikke har et CPR-nr., kan foretage skriftligt anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.

§13 Erhvervsstyrelsen sender kvittering for modtagelse af ansøgningen inden for 1 måned. Kvitteringen skal indeholde oplysning om tidsfristen for styrelsens behandlingstid, jf. stk. 3, oplysning om klagemuligheder samt om, at det ikke kan betragtes som en stiltiende accept, at ansøgeren ikke har modtaget svar fra styrelsen inden for de i stk. 3 fastsatte tidsfrister.

Stk. 2 Hvis ansøgningen mangler dokumenter, giver Erhvervsstyrelsen ansøgeren besked herom hurtigst muligt, dog senest inden 1 måned efter modtagelsen.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen træffer begrundet afgørelse om etablering og registrering som ejendomsmægler, senest 3 måneder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning. Denne frist kan dog forlænges 1 gang med 1 måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det.

§14 Erhvervsstyrelsen optager følgende personer i Ejendomsmæglerregistret:

  • 1) personer, der er godkendt som ejendomsmæglere, jf. kapitel 1 og 3, og

  • 2) personer, der har anmeldt, at de midlertidigt og lejlighedsvist ønsker at udøve erhverv som ejendomsmægler i Danmark, og har vedlagt fornøden dokumentation, jf. kapitel 2.

profile photo
Profilside