14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 6 af 06. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Erhvervsstyrelsen giver en ansøger tilladelse til at udøve virksomhed som ejendomsmægler, hvis ansøgeren er i besiddelse af et kursus- eller uddannelsesbevis, som i et EU-land, EØS-land eller i Schweiz, er foreskrevet som betingelse for at få adgang til eller for at udøve erhvervet som ejendomsmægler, jf. dog § 11.

•••

Stk. 2 Kursus- eller uddannelsesbeviserne skal opfylde følgende betingelser:

  • 1) de skal være udstedt af en kompetent myndighed i et EU-land, EØS-land eller i Schweiz, der er udpeget i overensstemmelse med dette lands love eller administrative bestemmelser, og

  • 2) de skal attestere, at den pågældende ansøger har erhvervsmæssige kvalifikationer, der i alt væsentlighed svarer til det niveau, der kræves i Danmark.

•••
profile photo
Profilside