14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 6 af 06. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmægler i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, kan midlertidigt og lejlighedsvis levere ejendomsmæglerydelser her i landet, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. Første gang en person midlertidigt og lejlighedsvist ønsker at udøve erhverv som ejendomsmægler i Danmark skal den pågældende, forud for påbegyndelsen heraf, indgive skriftlig anmeldelse herom til Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Følgende dokumentation skal vedlægges anmeldelsen:

  • 1) oplysning om eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar,

  • 2) dokumentation for tjenesteyderens nationalitet,

  • 3) attestation for, at tjenesteyderen er lovligt etableret i et af de i stk. 1 nævnte lande for dér at udøve virksomhed som ejendomsmægler, og at det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke er forbudt vedkommende at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt,

  • 4) bevis for tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer, og

  • 5) hvis hvervet som ejendomsmægler ikke er lovreguleret i etableringslandet, bevis for, at tjenesteyderen har udøvet virksomhed som ejendomsmægler i mindst 2 år i løbet af de sidste 10 år.

•••
profile photo
Profilside