14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 6 af 06. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Erhvervsstyrelsen sender kvittering for modtagelse af ansøgningen inden for 1 måned. Kvitteringen skal indeholde oplysning om tidsfristen for styrelsens behandlingstid, jf. stk. 3, oplysning om klagemuligheder samt om, at det ikke kan betragtes som en stiltiende accept, at ansøgeren ikke har modtaget svar fra styrelsen inden for de i stk. 3 fastsatte tidsfrister.

•••

Stk. 2 Hvis ansøgningen mangler dokumenter, giver Erhvervsstyrelsen ansøgeren besked herom hurtigst muligt, dog senest inden 1 måned efter modtagelsen.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen træffer begrundet afgørelse om etablering og registrering som ejendomsmægler, senest 3 måneder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning. Denne frist kan dog forlænges 1 gang med 1 måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det.

•••
profile photo
Profilside